Program Operacyjny PŻ na XII 2016

czwartek, 08 grudnia 2016 23:12
Drukuj

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) będzie wydawana żywność dla klientów GOPS w Prażmowie w dniach:

w lokalu przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17

PO PŻ jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności: włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.


Przydział żywności na miesiąc grudzień 2016r na jedną osobę w rodzinie.

opakowanie jednostkowe (kg/l)

liczba produktów w paczce

SUMA

MAKARON JAJECZNY

0,5

2

1

HERBATNIKI

0,2

2

0,4

MLEKO UHT

1

2

2

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

0,4

2

0,8

FASOLA BIAŁA

0,4

1

0,4

KONCENTRAT POMIDOROWY

0,16

3

0,48

POWIDŁA ŚLIWKOWE

0,3

1

0,3

GULASZ WIEPRZOWY

0,85

1

0,85

FILET Z MAKRELI

0,17

2

0,34

SZYNKA DROBIOWA

0,3

2

0,6

CUKIER BIAŁY

1

1

1

 


 

19

 


 

8,17

Przydział żywności na miesiąc listopad 2016r na jedną osobę w rodzinie.

opakowanie jednostkowe (kg/l)

liczba produktów w paczce

SUMA

MAKARON JAJECZNY

0,5

2

1

RYŻ BIAŁY

1

2

2

HERBATNIKI

0,2

3

0,6

MLEKO UHT

1

1

1

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

0,4

1

0,4

FASOLA BIAŁA

0,4

2

0,8

GULASZ WIEPRZOWY

0,85

1

0,85

FILET Z MAKRELI

0,17

1

0,17

SZYNKA DROBIOWA

0,3

1

0,3

CUKIER BIAŁY

1

1

1

OLEJ RZEPAKOWY

1

1

1

16

9,12

UWAGA!

Ze względu na brak lub opóźnienie dostaw niektórych artykułów w grudniu, może się okazać, że paczki będą pomniejszone o brakujące produkty.