Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku   dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r.
 2. co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

 

Więcej…
 

Aktualności

Email Drukuj PDF

 

Komunikat dla Świadczeniobiorców 500+

Od 1 Lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+, ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021.

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021 w GOPS Prażmów dla świadczenia Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2020 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.
ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.


Wnioski w formie papierowej przyjmuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17:

 • od sierpnia 2020 r.
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 16:00
ŚWIADCZENIE DOBRY START 22/736 19 56

Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
  w sierpniu 2020 r. - wypłata do 30 września 2020 r.;

 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - wypłata w terminie
  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej przez tut. Ośrodek.

ZASIŁEK RODZINNY 22/736 19 56

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;

 • we wrześniu i w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;

 • w listopadzie i w grudniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2020 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE 22/727 05 26

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2020 r.;

 • we wrześniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;

 • w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;

 • w listopadzie 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2021 r.;

 • w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2020 r.

UWAGA

Ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi ono 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzono zasadę przyznawania świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”.


Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2020 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne
z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;

 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;

 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.gops-prazmow.pl

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+

Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+ ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

Realizacja zmian w pomocy

Email Drukuj PDF

 

 

 

W ramach realizacji Projektu pn. „Realizacja zmian w pomocy”, (Działania 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od 01.06.2020r. wprowadzony zostanie nowy model organizacyjny polegający na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Celem tej  zmiany jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez pracowników socjalnych  po to, by skuteczniej i efektywniej wspierać osoby oraz rodziny korzystające z usług Ośrodka.

 

Nowy model zakłada przede wszystkim rozdział zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych poprzez wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:

 

 • PRACOWNIK DS. PIERWSZEGO KONTAKTU którego zadaniem jest profesjonalne potraktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy. Pracownik zapoznając się ze zgłaszanym problemem i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kieruje osobę zgłaszającą się do odpowiedniego zespołu pracowników.
 • PRACOWNICY DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH odpowiadają za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do GOPS i potrzebującym pomocy  w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną (świadczenia pieniężnego i świadczenia niepieniężnego), w tym usług pomocy społecznej. Diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy,
 • PRACOWNICY DS. PRACY SOCJALNEJ nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast realizują pracę socjalną z osobą i/lub rodziną, która zgłasza się po pomoc do GOPS, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej w tym kontraktu socjalnego, indywidualnych programów, oraz innych narzędzi i instrumentów.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

 

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

dnia 12 czerwca 2020r.

BĘDZIE NIECZYNNY

 

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

 

 

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

 

 

INFORMACJA

 

W związku z sytuacja epidemiologiczną konsultacje

psychologa

w Punkcie Konsultacyjnym odbywają się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny : 721 182 658

 

oraz działanie terapeutycznej Grupy Wsparcia dla osób z problemem uzależnienia pod nr telefonu: 660 681 587

 

 


Strona 1 z 12

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama