Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności


Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.       
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.gops-prazmow.pl

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 22 grudzień 2020 r.  


Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy treści importowanych
  z poprzedniej wersji strony oraz galerii zdjęć) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,

 • dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersje tekstową,
  w szczególności skany decyzji, zarządzeń itp. – tj. naruszenie zasady 1.1.1,

 • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek-plakat z zaproszeniem) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,

 • brak transkrypcji opisowej dla materiałów audio i wideo, które nie są transmitowane
  na żywo – tj. naruszenie zasady 1.2.1,

 • brak audiodeskrypcji dla multimediów – tj. naruszenie zasad 1.2.3 i 1.2.5,

 • w serwisie mogą znajdować się odnośniki wieloznaczne – tj. naruszenie zasady 2.2.4,

 • nie we wszystkich treściach strony stosowane są nagłówki i etykiety – tj. naruszenie zasady 2.4.6,

 • informacja o plikach cookie i danych osobowych, która pojawia się ponad treścią strony, zmienia aktywne zaznaczenie – tj. naruszenie zasady 3.2.1.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Oświadczenie sporządzono dnia 01 grudnia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia: 01 grudnia 2020 r.          
● Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 grudnia 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Rafał Marchlewski, adres poczty elektronicznej:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: tel.: 22 727 05 26; 22 727 42 67; 22 736 19 56
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie:   
ul. Czołchańskiego 1A   
05-505 Prażmów

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Piotra Czołchańskiego.


Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi wejściowe usytuowane są na równi z chodnikiem.

Ośrodek usytuowany jest w budynku parterowym , wejście nie wymaga schodów i windy dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest kontakt z pracownikiem zatrudnionym w Ośrodku po uprzednim poinformowaniu pracownika telefonicznie pod nr: 22 727 05 26; 22 727 42 67; 22 736 19 56


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W Ośrodku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych .

  Przed budynkiem są miejsca parkingowe .

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Inne informacje

Dojazd do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie:

 • autobusami linii L-17 i L-19

 • samochodemKoordynator dostępności

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie powołano osobę do kontaktu z gminnym koordynatorem do spraw dostępności Elżbietę Ludwińską telefon 22 727 42 67 w. 23

Gminny Koordynator dostępności: Katarzyna Paprocka telefon kontaktowy 22 727 01 77

 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama