Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku   dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r.
 2. co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

 

 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wszystkie strony)

Uwaga: Strona nr 4 Karty Kwalifikacyjnej „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” należy wypełnić dopiero w dniu wyjazdu na kolonie i przynieść do autokaru.

 1. Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury.
 • Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie.
 • Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, nie na dziecko. Na zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (od kiedy do kiedy).
 • Wzór zaświadczenia KRUS (przykład):

„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia …..., zamieszkały …..., podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie:   od …………. r.  do nadal, w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim                (lub: pobiera emeryturę/rentę stałą od ……..….., lub: pobiera rentę okresową od ………… do……….…).”

 • Jeśli KRUS wymaga podania w jakim celu potrzebne jest zaświadczenie należy podać:  „w celu wyjazdu dziecka na kolonie”.
 • Uwaga: Odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.
 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama