Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biuletyn POKL

Email Drukuj PDF

 

Projekt "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o kolejnym etapie realizacji projektu systemowego pn. "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w roku 2011 po raz trzeci przystępuje do realizacji projektu systemowego pn. "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym ogłasza nabór na kandydatów do  wzięcia udziału w projekcie.

Projekt adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo. Przede wszystkim działania kierowane są do rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku od 5 do 15 lat, które zrezygnowały lub nie podejmują zatrudnienia w związku z ich wychowywaniem a pragną powrócić na rynek pracy.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji  uczestnictwa  oraz kontraktu socjalnego celem podjęcia działań, które umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy.


Przewidujemy udział uczestników w kursach zawodowych i szkoleniach oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

Nabór do projektu trwa do 15 marca 2011r.


Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS w Prażmowie lub pod numerem Tel. 22 727 05 26.

 

Kierownik GOPS

 

 

Projekt "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie
realizuje kolejny projekt systemowy

 

Od dnia 01.04.2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt.

" Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Termin zakończenia projektu 31.10.2010r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego zakres jak i główne cele stanowią kontynuację projektu realizowanego w poprzednim roku. Główne założenie tych działań opiera się na podnoszeniu i zwiększeniu kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, będące beneficjentami Ośrodka Pomocy Społecznej.

W tym roku projekt skierowany jest do 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn, którzy są narażeni na wykluczenie społeczne.

Poprzez zakwalifikowanie do projektu kobiet chcemy wpłynąć na zmianę postrzegania ról społecznych, wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy i poprawy warunków życia kobiet i mężczyzn, oferowane wsparcie wpłynie na podjęcie inicjatyw edukacyjnych zmierzających do zaspokojenia we własnym zakresie potrzeb do samodzielnej egzystencji, zmniejszenia sfery ubóstwa rodzin.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne pakiety:

  • szkolenia zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami

  • uzyskanie poradnictwa psychologicznego

  • wsparcie doradcy zawodowego

  • trening kompetencji i umiejętności społecznych

Budżet projektu opiewa na kwotę 96.856,58zł w tym 10,5% to kwota ze środków własnych gminy.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania w ramach aktywnej integracji, na którą składają się:

1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej - organizacja i sfinansowanie szkoleń i kursów dla 12 uczestników projektu realizowanych przy współpracy z doświadczonymi firmami szkoleniowymi (kurs prawa jazdy, operator wózków jezdniowych, podstawy obsługi komputera, fryzjer stylista z elementami wizażu, kosmetyczka ze stylizacją paznokci, kurs bukieciarstwa i florystyki, sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej, ABC przedsiębiorczości oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej). Szkolenia będą zawierały zarówno część teoretyczną jak i część praktyczną. Dzięki szkoleniom uczestnicy projektu uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności praktyczne, które ułatwią im poruszanie się po rynku pracy, a także przełamią barierę mentalną. Uzyskane certyfikaty i zaświadczenia będą dużym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Osoby posiadające dodatkowe umiejętności są postrzegane przez potencjalnych pracodawców jako aktywne, bardziej operatywne, chcące podnosić swoje kwalifikacje oraz potrafiące sprostać trudnościom, jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy,

2. instrumenty aktywizacji zawodowej - dodatkowo beneficjenci zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego,

3. w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej - uczestnicy uzyskają poradnictwo psychologiczne,

4. instrumenty aktywizacji społecznej - to organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla wszystkich uczestników projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

 

 

 

 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama