Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

PROGRAM RODZINA 500+ NOWE INFORMACJE

Email Drukuj PDF

W związku  z realizacją Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie  dla mieszkańców Gminy Prażmów.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, to jest od 8.00 do 16.00.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie informuje, iż przystąpił do programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - podprogram 2015 w ramach którego można otrzymać bezpłatną żywność.

ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY:
dochód, który nie przekracza 150% kryterium dochodowego tzn.:

 • 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 771 zł dla członka rodziny

UWAGA!!!:

 • Po skierowania prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych wg rejonu (miejscem zamieszkania)
 • W celu uzyskania skierowania niezbędne jest posiadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny
 • Można korzystać tylko i wyłącznie z jednej organizacji partnerskiej

ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" BĘDZIE WYDAWANA W DNIACH:

 • 04.04.2016r. ( poniedziałek) w godz.: 12-15
 • 05.04.2016r.( wtorek) w godz.: 12-15

w lokalu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17

 

Kolonia letnia w miejscowości Ełk

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie organizuje kolonię letnią dla dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie Gminy Prażmów. Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia.

Termin kolonii: 25.06.2016 – 04.07.2016

 • Całkowity koszt kolonii wynosi 799,00 zł
 • 299,00 zł kosztów dofinansuje Wójt Gminy Prażmów ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
 • 500,00 zł  dopłaty ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) uczestników kolonii.

Ilość uczestników kolonii - 150 osób

Więcej…
 

Program Rodzina 500+

Email Drukuj PDF

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu,
 4. opiekunowi prawnemu

do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gdzie pobrać i złożyć wypełniony wniosek?

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie,
  ul. Czołchańskiego 17, komórka świadczenia rodzinne w godz.8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
 2. Uzupełniony wniosek można złożyć osobiście, a  także przesłać za pośrednictwem Poczty oraz w postaci elektronicznej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko:

 1. kserokopia aktu urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu).
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość  wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 3. wydruk bankowy potwierdzający nr konta, na które ma być realizowana wypłata lub informacja we wniosku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w  rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł (netto), a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne  1.200,00 zł (netto).

Do wniosku należy dołączyć m.in.

 • umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające sytuację zawodową począwszy od 01.01.2014 r. - do nadal,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację, alimenty na rzecz dziecka.
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą ustalania dochodu rodziny, w pierwszym okresie trwającym od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. będą dochody uzyskane w roku 2014 r.

Więcej…
 

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania od 01.01.2016r.

Email Drukuj PDF

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. Świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Więcej…
 

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

Email Drukuj PDF

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady “złotówka za złotówkę” spowoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

 


Strona 10 z 15

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama