Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nowy okres zasiłkowy

Email Drukuj PDF

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

tel. 22 736-19-56

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. można składać:

od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną – papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

WAŻNE!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca lub 1 sierpnia 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

 • od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.10.2019 r.;
 • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30.11.2019 r.;
 • od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.12.2019 r

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

tel. 22 736-19-56

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można składać:

od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną – papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w terminie:

 • od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30.09.2019 r.;
 • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata tego świadczenia następuje w terminie  maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE RODZINNE

tel. 22 736-19-56

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r można składać:

od dnia 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną –  papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2019r.;
 • od dnia 01.09.2019r. do dnia 31.10.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2019r.;
 • od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.12.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29.02.2020r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

tel. 22 727-05-26

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. można składać :

od dnia 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną –  papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2019r.;
 • od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2019r.;
 • od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 31.12.2019r.;
 • od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.11.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2020 r.;
 • od dnia 01.12.2019r. do dnia 31.01.2020r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 29.02.2020r.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie.

 

 

 

Kolonia letnia profilaktyczna w miejscowości Milówka w terminie 22 – 31.07.2019r. (10 dni)

Email Drukuj PDF

Kolonia letnia profilaktyczna
w miejscowości Milówka w terminie 22 – 31.07.2019r. (10 dni)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie informuje, iż  wszystkie osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane na kolonię.

Całkowity koszt wynosi 849,00 zł:

 • 100,00 zł kosztów dofinansuje Wójt Gminy Prażmów ze środków
  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 749,00 zł wynosi odpłatność rodziców/opiekunów prawnych/ uczestników kolonii.

Dofinansowanie w kwocie 100,00zł dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów.

Ilość uczestników kolonii – 50 osób.

 

Wpłaty za kolonię należy dokonać na rachunek nr 98 8008 1018 2001 0030 4847 0002
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie

przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Gminy Prażmów
do 30 maja 2019 r (czwartek).

Wypełnione karty kwalifikacyjne po dokonaniu wpłaty za kolonię należy składać
do 30 maja 2019r. (czwartek).

W przypadku rezygnacji opłata za kolonię może być zwrócona w 100%  wyłącznie w sytuacji gdy w miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany inny uczestnik.

 

W załączeniu:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
 2. Niezbędnik kolonisty

 

Dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu podamy do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku na stronie internetowej GOPS Prażmów:
www.gops-prazmow.pl lub tel.22 727 05 26

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem telefonu 22 727 05 26
lub na stronie www.gops-prazmow.pl.

 

Kolonie Milówka

Email Drukuj PDF

 

W związku z rezerwacją  kolonii  z programem profilaktycznym od 22 lipca do 31 lipca 2019 roku

/10 dni/ w miejscowości Milówka ,GOPS Prażmów prosi o dokonanie zgłoszenia na  załączonym formularzu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Prażmów  ul. Czołchańskiego 17.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie  01 - 12.04.2019r. w godz.8:00 - 15:30.

Ilość miejsc ograniczona -90 osób.

 

FORMULARZ

Koszt kolonii  849zł.  Istnieje możliwość dofinansowania  z GKRPA.

 

TERMINY WYDAWANIA PACZEK

Email Drukuj PDF

TERMINY WYDAWANIA PACZEK

Z BŻ ZA MIESIĄC LUTY 2019R.

- 26.02.2019- g. 09:00-15:00

- 27.02.2019- g. 09:00-15:00

- 28.02.2019- g. 09:00-15:00

- 01.03.2019- g. 09:00-15:00

 

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW – INFORMACJE PRAKTYCZNE

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

dofinansowanie KRUS 750zł

Szanowni Państwo
Po raz kolejny Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysoko ocenił działalność naszego
Stowarzyszenia i przyznał nam dofinansowanie na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci rolników.
Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszamy więc do włączenia się w organizację zimowiska dla
dzieci rolników w 2019 r.:
miejsce zimowiska: Biały Dunajec (k/Zakopanego) termin: 29.01.2019 – 07.02.2019
Obecnie czekamy na wytyczne Funduszu Składkowego dotyczące wymaganej dokumentacji. Dlatego też
prosimy o przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy informacji o naszym zimowisku i poprowadzenie
rekrutacji – tak aby oszacować liczbę miejsc, które powinniśmy Państwu zarezerwować.
Do 15 grudnia powinniśmy mieć już przygotowane wzory wszystkich dokumentów (karta kwalifikacyjna,
zgody RODO itd.) – przekażemy je wówczas Państwu wraz z określeniem liczby zarezerwowanych miejsc.
Koszt

 

Więcej…
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny

Email Drukuj PDF

Dnia 24.12.2018r

WIGILIA  (poniedziałek)

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

nieczynny

 


Strona 8 z 19

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama